3α Οδοστρωσίας

Θραυστό υλικό οδοστρωσίας και παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου. Η ονομασία του προέρχεται από το κόσκινο που χρησιμοποιείται και αποτελεί κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού για βάση οδοστρωσίας με την ονομασία Π.Τ.Π.Ο 155. Το κόσκινο που χρησιμοποιείται είναι 3” με Α διαβάθμιση, δηλαδή το υλικό αποτελείται από μέγιστο κόκκο που διέρχεται από το αναφερθέν κόσκινο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές.

Κατηγορίες: , Brand: OEM

Περιγραφή

Το 3Α είναι θραυστό υλικό οδοστρωσίας και παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου.
Θραυστό υλικό οδοστρωσίας και παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου. Η ονομασία του προέρχεται από το κόσκινο που χρησιμοποιείται και αποτελεί κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού για βάση οδοστρωσίας με την ονομασία Π.Τ.Π.Ο 155. Το κόσκινο που χρησιμοποιείται είναι 3” με Α διαβάθμιση, δηλαδή το υλικό αποτελείται από μέγιστο κόκκο που διέρχεται από το αναφερθέν κόσκινο.