Χαλκίς OIKOblock 28

Τα δομικά στοιχεία ΟΙΚΟblock παρουσιάζουν:

  • μεγάλη θερμοσυσσωρευτική και ηχομονωτική ικανότητα, η οποία είναι αντίστοιχη της μάζας του πηλού. Όσο φαρδύτερα τα τούβλα, τόσο μεγαλύτερη η οικονομία και η ηχητική απόσβεση.
  • εξαιρετική αντισεισμική συμπεριφορά, ενισχύοντας την αντοχή του σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς συνιστούν μονή τοιχοποιία, η οποία έχει παρατηρηθεί, μετά από μετρήσεις, ότι διπλασιάζει την αντοχή του σκελετού. Ειδικότερα, σε μικροσεισμούς οι μονόστρωτες τοιχοποιίες παρουσιάζουν σημαντική αντίσταση στις ρωγματώσεις, ώστε να αποφεύγονται οι δαπανηρές επισκευές.
  •  υψηλή αντοχή σε πυρκαγιά με διατήρηση της στατικής τους ικανότητας για περισσότερο από 300 min αλλά και χωρίς να παράγουν δηλητηριώδη αέρια
  •  εξισορρόπηση της υγρασίας του χώρου διατηρώντας την ποιότητα του εσωτερικού κλίματος αλλά και συνεισφέροντας στην μακροβιότητα του σκυροδέματος.

Περιγραφή

Διαστάσεις (mm) (ΠxYxM) 280 x 150 x 320
Τεμάχια / m2 με διάσταση χτισίματος 18
Τεμάχια / παλέτα 72 & 81
Βάρος / τεμάχιο (kg) 9,5
Θερμική αντίσταση R= 1,4407 m2 K/W
Αντοχή θλίψης (MPa) (πλευρά έδρασης) EN 772-1:2000 >5

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 11 kg