Φαλτσογωνίες & Νεροσταλάκτες

Προφίλ γενικών χρήσεων για εφαρμογή σε κατασκευές με χαρακτηριστικό την ευκολία στην τοποθέτηση και την αντοχή στον χρόνο.