Αυτοεπιπεδούμενα, Επιπεδωτικά και Σκληρυντικά Υποστρώματα